Project Description

De beschikbaarheid van data binnen organisaties is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Daarnaast is de toegang tot data voor alle lagen binnen organisaties aanzienlijk verbeterd. Dit komt naar voren uit het Data-Driven Marketing Onderzoek 2020 dat DDMA samen met de Commissie Data, Decisions en Engagement vorige week publiceerde. Nederlandse organisaties gaan steeds meer het belang van data inzien en bewegen zich naar een volwassen datacultuur.

 

De uitdaging om overzicht te houden, wordt steeds groter

 

 

Door de nog altijd groeiende hoeveelheid data binnen organisaties, wordt de uitdaging om overzicht te houden steeds groter. Laat staan het verkrijgen van nuttige en bruikbare inzichten. Bij ongeveer de helft van de 162 organisaties die deelnamen aan het onderzoek, is dit jaar dan ook meer budget beschikbaar gesteld voor marketingtechnologie. Denk hierbij o.a. aan extra investeringen in CRM, marketing automation, dashboards, social media marketing en chatboxen. Ook zijn methodes om automatisch actuele data toe te voegen aan systemen steeds meer in trek. Systemen die al bij een eerste contact en met minimale informatie, beschikbare data toevoegen die compleet en correct zijn en direct bruikbaar zijn voor CRM, dashboards etc. Een zinvol en betrouwbaar inzicht creëer je immers alleen op basis van actuele en volledige informatie. Marketingtechnologie stelt orde op zaken en voorkomt dat je door de enorme hoeveelheid data, door de bomen het bos niet meer ziet.

Datagedreven werkwijze bij organisaties groeit

 

 

 

Het onderzoek laat zien dat steeds meer organisaties richting de datagedreven werkwijze gaan. Zo maakt 67% van de deelnemende organisaties gebruik van datavisualisaties. Met de groeiende hoeveelheid aan data, is deze uitkomst niet verwonderlijk. Om veel data inzichtelijk en begrijpelijk te maken, is datavisualisatie de beste oplossing. Zo creëer je met datavisualisatie zinvolle inzichten waarmee je je organisatie gericht kunt optimaliseren. De meest gebruikte tool die een goede datagedreven werkwijze mogelijk maakt, is het customer relationship management-systeem (CRM-systeem). Maar liefst 85% van de organisaties maakt gebruik van een CRM-systeem. Voornamelijk met het doel om meer rendement te behalen op marketing- en salesinspanningen. De actualiteit en volledigheid van de gegevens bepalen of je een goedwerkend CRM-systeem hebt. Daarom is een koppeling met een externe database van belang. Alle beschikbare gegevens worden dan automatisch toegevoegd waardoor de actualiteit en correctheid van de gegevens in je systeem gewaarborgd zijn. Is de actualiteit van de gegevens in een CRM-systeem optimaal en bevat het systeem alle relevante kenmerken van relaties, dan staat niets een efficiënte datagedreven werkwijze nog in de weg.

Meer weten over datagedreven oplossingen?
Datagedreven

Auteur: Sylvia van de Nobelen
Marketing Manager DR3Data

Meer weten hierover?

Neem contact op