Project Description

Het totaal aantal bedrijven in het marktsegment detailhandel neemt elk jaar toe

 

Het gaat goed met de Nederlandse detailhandel. Het totaal aantal bedrijven in het marktsegment neemt elk jaar toe. Ook de omzet in het segment stijgt. In 2020 nam de totale omzet binnen de detailhandel al toe ten opzichte van 2019. In 2021 steeg de omzet verder met 4,4 procent. Hiermee stijgt de omzet van de detailhandel voor het zevende jaar op rij, meldt het CBS. De omzettoename is niet in elke branche binnen de detailhandel overeenkomstig. Met name de kleding- en schoenenwinkels hebben een groot aandeel in de algehele omzettoename binnen detailhandel.

 

Detaillisten, veel nieuwkomers en weinig afvallers

 

 

Ook het totaal aantal bedrijven in het marktsegment is de afgelopen jaren gestegen. In 2019 waren 143.152 bedrijven actief in de detailhandel. In 2020 waren dit er 159.878 en in 2021 betreft het 173.164 bedrijven. Het aantal faillissementen onder detaillisten was in 2021 daarbij aanzienlijk lager dan in het jaar daarvoor. Hoe krijgen zoveel detaillisten het voor elkaar om ondanks de lockdowns in 2020 en 2021 te blijven bestaan? Dit is onder andere te wijten aan de investeringen in het onlinekanaal. Al geldt helaas niet voor alle detaillisten dat de internetverkopen het omzetverlies kunnen dragen. De steunpakketten van de overheid en het belastinguitstel hebben ook veel detaillisten vooralsnog gered. Tijdens de coronacrisis konden bedrijven uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst. Het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis loopt echter tot 1 april 2022. Omdat de openstaande schulden in maximaal vijf jaar moeten worden afgelost, is de verwachting dat het aantal faillissementen in de komende jaren aanzienlijk zal stijgen.

Kleding- en schoenenwinkels

 

 

 

 

 

Kleding- en schoenenwinkels hebben een groot aandeel in de algehele omzettoename binnen detailhandel. Kijken we naar het aantal nieuwkomers (starters) van de afgelopen jaren in de branches kleding- en schoenenwinkels, dan is dit in 2019 het hoogst. In 2020 daalde het aantal en in 2021 zien we een stijging.

Er zijn in 2021, 874 starters binnen deze branches. Dit is maar liefst 37,5 procent van het totaal aantal starters in het marktsegment detailhandel met hierin 86 verschillende branches. De kleding- en schoenenwinkels doen het volgens de cijfers dus heel goed, al hebben behoorlijk wat kleding- en schoenenwinkels nog een in te lossen schuld bij de belastingdienst en zullen ook in deze branches nog de nodige faillissementen gaan vallen.

Meer over data

Auteur: Sylvia van de Nobelen
Marketing Manager DR3DATA

Meer weten hierover?

Neem contact op