Disclaimer

DR3 B.V. heeft deze disclaimer geplaatst om duidelijkheid te bieden over het gebruik van haar websites. De disclaimer heeft betrekking op:

Stel je vraag

Disclaimer DR3 B.V.

Toegang tot en gebruik van de websites en webshops van DR3 B.V. (https://www.dr3data.nl/, https://bedrijvenzoeker.dr3data.nl/ en https://www.mijndoelgroep.nl/) en de gerelateerde internetapplicaties zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in de betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van de websites, webshops en gerelateerde internetapplicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site. Tevens attenderen wij je op ons Privacy en Cookie Statement en onze Algemene Voorwaarden.

DR3 besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en actualiteit van haar websites, webshops en internetapplicaties. Ondanks deze zorg, kunnen er fouten of onvolkomenheden in deze informatie voorkomen waar DR3 niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gehouden kan worden. Eventuele onvolledigheden en/of typefouten worden na constatering door DR3 gecorrigeerd dan wel aangepast. DR3 behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden, producten en diensten of andere informatie waarnaar op de websites en webshops verwezen wordt.

DR3 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van websites en/of webshops en/of webapplicaties. DR3 aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de websites en webshops van DR3 opgenomen informatie en tarieven of aangaande de toegang tot of het gebruik van de website.

De op de websites en webshops genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van DR3. Hoewel DR3 alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DR3 niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de websites en webshops via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door DR3 worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel DR3 uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze verklaring of het gebruik van websites en/of webshops van DR3 kun je contact met ons opnemen via info@dr3data.nl of telefonisch via +31(0)88-028 38 00.