De AP kan inzage eisen in het register van gegevensverwerking en aantoonbaarheid dat er in overeenstemming met de AVG wordt gehandeld. Zij kan verwerkingen verbieden of beperken, inbreuk persoonsgegevens meedelen en  het verplichten tot rectificeren/ wissen van persoonsgegevens. Bovendien kan zij gegevensstromen naar een ontvanger in een derde land of naar een internationale organisatie opschorten. Tot slot kan zij boetes opleggen.