Telemarketing, e-mail en social media worden niet genoemd in de nieuwe AVG wet. Toch is de nieuwe privacywet wél belangrijk als je deze kanalen inzet. Je werkt namelijk met persoonsgegevens. Hieronder vallen niet alleen het e-mailadres of telefoonnummer, maar ook alle andere data die je inzet om relevant te communiceren. Bijvoorbeeld alle data die je hebt om gericht te adverteren op Facebook, of de data die je verwerkt om je e-mails te personaliseren