De Privacy Deep Scan zorgt voor een correcte en direct uitvoerbare privacy implementatie. De PDS laat zien in hoeverre jouw organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving rondom de AVG. De PDS geeft richting aan de privacy implementatie met handvatten die direct toepasbaar zijn.