Met de invoering van de AVG verdwijnt de in de Wbp vastgelegde verplichting voor de AP om vooraf een bindende aanwijzing te geven aan een overtreder. Dit betekent evenwel niet dat de AP geen bindende aanwijzing kan geven. Dit kan zij nog steeds op grond van artikel 58 eerste en tweede lid in de vorm van een bevel. Wat niet is geregeld is dat de AP verplicht is om een bindende aanwijzing te geven voordat zij een boete oplegt. Artikel 83 AVG vermeldt enkel dat een boete opgelegd kan worden naast of in de plaats van een maatregel, zoals een bindende voorwaarde.