De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. De organisatie houdt zich dus bezig met privacy. De AP heeft als wettelijke taak te beoordelen of personen, organisaties en de overheid de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.