Data mag niet langer dan nodig worden bewaard. Er dient verantwoord te worden omgegaan met data van klanten en er mag alleen bijhouden worden wat relevant is. Het doel en de grondslag voor het opslaan of verwerken van de data moet goed gedocumenteerd zijn.