Ook B2B-gegevens vallen onder de AVG. Zo kan een werkmailadres een persoonsgegeven zijn. Het aantal klachten hierover bij de AP is wel lager omdat een werkmailadres minder invloed heeft op iemands persoonlijke leven dan bijvoorbeeld een privé 06-nummer. De privacywetgeving blijft echter wel van toepassing als het persoonsgegevens betreft.

Let op:  Onder de AVG kan bepaalde informatie, zoals een algemeen e-mail adres of een telefoonnummer, van een rechtspersoon worden beschouwd als een persoonsgegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de naam van de rechtspersoon een afgeleide is van die van een natuurlijke persoon, of doordat informatie over een ZZP-er of personenvennootschap iets zegt over de eigenaar.

Indien de vastgelegde data ten aanzien van de inhoud, het doel, of het resultaat van de entiteit zijn terug te leiden naar een natuurlijk persoon, moeten deze als persoonsgegevens worden beschouwd en daardoor is de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.