De verwerker is een zelfstandige partij die toegang heeft tot de persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en/ of in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt.  Dit kan het geval zijn wanneer er persoonsgegevens worden bewaard of opgevraagd, maar ook als er bijvoorbeeld persoonsgegevens worden verzameld of gewijzigd. Hierbij valt te denken aan hosting partijen, telemarketingbedrijven, aanbieders van webportalen of elektronische dossiers en administratiekantoren.

Onder de AVG  dient er te allen tijde een verwerkersovereenkomst te worden afgesloten. De verantwoordelijkheid hiervoor rust bij zowel de verwerker als de verwerkingsverantwoordelijke.