De verwerkersverantwoordelijke geeft instructies over de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke bepaalt welke verwerking er plaats vindt, hoe die verwerking plaatsvindt en voor welk doel de gegevens worden verwerkt.