• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie.
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit betekent dat je de persoonlijke gegevens van die klant dient te verwijderen uit je database. Wanneer je als verwerker de gegevens hebt doorgegeven aan andere partijen, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ook bij hen de gegevens worden verwijderd.
  • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die je van hen verwerkt, in te zien
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen volledige geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of de toestemming voor verwerking in te trekken.