Veel gestelde vragen m.b.t. AVG

Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (gegevens die terug zijn te leiden naar een persoon) is een persoonsgegeven. Hierbij maakt het niet uit of je de naam of contactgegevens van een persoon hebt.  Zo is een kenteken van een auto bijvoorbeeld een persoonsgegeven, maar ook een IP adres, social media ID of foto.

Wat is de Autoriteit Persoonsgegevens?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. De organisatie houdt zich dus bezig met privacy. De AP heeft als wettelijke taak te beoordelen of personen, organisaties en de overheid de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.

Wat kan de Autoriteit Persoonsgegevens eisen?

De AP kan inzage eisen in het register van gegevensverwerking en aantoonbaarheid dat er in overeenstemming met de AVG wordt gehandeld. Zij kan verwerkingen verbieden of beperken, inbreuk persoonsgegevens meedelen en  het verplichten tot rectificeren/ wissen van persoonsgegevens. Bovendien kan zij gegevensstromen naar een ontvanger in een derde land of naar een internationale organisatie opschorten. Tot slot kan zij boetes opleggen.

AVG test